Pomoc dětem s autismem

Děkujeme – společně jsme dětem vybrali bezmála 150 000 Kč!
Sbírka na pomoc dětem s autismem skončila a my vám všem moc děkujeme!
Za vybrané peníze společně pošleme děti s postižením na rekondiční pobyt
Společně jste dětem vybrali:
z celkové částky 150 000 Kč
150 000 Kč od Vykupto.cz pokryje veškeré náklady na rekondiční a edukační pobyt pro děti s autismem na horské chatě Paprsek

Rekondiční pobyt pro děti s poruchou autistického spektra

Sdružení LOGO se rozhodlo realizovat rekondiční pobyt pro děti s poruchou autistického spektra od 3 do 10 let a jejich rodiče. Ojedinělý 5denní projekt se bude konat na horské chatě Paprsek uprostřed panenské přírody v příznačně pojmenované lokalitě „V ráji“. Hlavní náplní je intenzivní speciálně-vzdělávací péče. Jedinečnost a zároveň největší finanční zátěž tkví v neustálé přítomnosti školených osobních asistentů. Spolu s nimi zde bude přítomno široké spektrum odborníků – logoped, psycholog, ale také zdravotní pracovník a terapeuti, kteří se po celou dobu pobytu stanou oporou nejen postižených dětí, ale také rádci jejich rodičů.

Děti s autismem a jejich záhadný svět

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Autismus je komplikovaná vada, která naruší vývoj komunikace již v raném dětství a dítě je téměř neschopné navazovat běžné mezilidské vztahy. V izolaci se pak spolu s dítětem ocitá celá rodina. Nejdůležitější, ale zároveň nejsložitější části terapie je zapojovat dítě s autismem do kolektivu.

Více informací naleznete přímo na webu Občanského sdružení: www.OSLOGO.cz

Můžete pomoci i jinak.
Zašlete jakoukoliv finanční pomoc přímo na konto Občanského sdružení LOGO:
35-1360220247 / 0100 pod variabilním symbolem 1111

Občanské sdružení LOGO

Občanské sdružení LOGO aktivně pomáhá a podporuje děti a dospělé se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Za tímto občanským sdružením stojí kompaktní tým odborníků a dobrovolníků, kteří se snaží v co nejvyšší možné míře zvýšit šance těchto osob žít plnohodnotný život. Jedním z cílů LOGA je přirozené zapojování dítěte s autismem (a celé jeho rodiny) do kolektivu. Specifické požadavky této diagnózy však velmi ztěžují pořádání organizovaných kolektivních akcí – zejména pak po finanční stránce.

Vykupto.cz je 2. největší slevový portál v ČR

Vykupto.cz je zodpovědným slevovým serverem, který se vyhraňuje proti podvodným dodavatelům a uměle navýšeným cenám. Filozofií Vykupto.cz však není nabízet jen slevy, ale také pomáhat! Za dobu své existence jsme se spolu s vámi několikrát zúčastnili úspěšné sbírky Český internet pomáhá a pravidelně spolupracujeme s neziskovými organizacemi. Naším cílem je být součástí životního stylu uživatelů, protože Vykupto.cz není pouze o slevách, ale hlavně o zážitcích!

Pouhým kliknutím nám můžete pomoci realizovat projekt na pomoc dětem s těžkým narušením komunikační schopnosti – převážně dětem s autismem.